Teksturols

RAKSTUROJUMS

Koku aizsargājošs sastāvs. Paredzēts nepārtrauktai atmosfēras iedarbībai pakļauto koka virsmu dekoratīvi aizsargājošai ārējai apdarei. Veido ūdensizturīgu virsmu, piedod kokam īpašu nokrāsu, uzsverot tā dabīgo tekstūru un aizsargājot to no pūšanas, zilējuma, pelējuma.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, attaukotai un attīrītai no netīrumiem, sveķiem, sūnām un pelējuma. Iepriekš krāsotai virsmai jānoņem visa vecā krāsa.

 

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Maksimālo aizsardzības īpašību nodrošināšanai koka virsmu vispirms nepieciešams nogruntēt ar sastāvu TEKSTUROLS BASE.

UZKLĀŠANA

Materiālu nevajag atšķaidīt. Pirms izmantošanas un darba laikā sastāvu nepieciešams periodiski samaisīt. Uzklāt 1 -3 kārtas, atkarībā no vēlamā rezultāta. Darbarīkus notīrīt ar vaitspiritu.

Saistviela Alkīds
Šķīdinātājs Vaitspirits
Tonēšanas sistēma BIOLAR МIХ
Darbarīki Ota, veltnītis, smidzinātājs
Patēriņš, zāģēta koksne 1l / 5-8 m2
Ēvelēta koksne 1l / 10-14 m2
Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50% 12-24 stundas
Iepakojums 0.9 l; 2.5 l; 9 l; 
Glabāšana 12 mēneši, vēsā vietā. Salizturīga
 
 

Riska faktori

Satur vaitspiritu.

R10: Uzliesmojošs.

R65: Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

Drošības pasākumi

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosola ieelpošanas.

S24: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

S62: Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Back to list