Tekstureks AKVA

Paredzēts

ārdarbiem un iekšdarbiem efektīvai koksnes aizsardzībai un dekoratīvai apdarei. Aizsargā koksni pret puvi, pelējumu, zilēšanu un citiem faktoriem. Izceļ koksnes dabīgo tekstūru.

Pielietošanas objekti:

Koka ēkas un sienas, koka apšuvums, verandas, žogi, nožogojumi un citas koka konstrukcijas, koka skaidu plate, saplāksnis, finieris.

Spīdums:

Pusspīdīgs.

Patēriņš vienai kārtai:

1 L / 6 līdz 8 m² (zāģēta koksne), 1 L / 12 līdz 14 m² (ēvelēta koksne)

Žūšana:

Pie 20°C zaudē lipīgumu pēc 2 līdz 6 stundām. Ieteicams klāt nākošo kārtu pēc 12 stundām.

Šķīdinātājs:

Darba instrumentu tīrīšanai un atšķaidīšanai izmantot ūdeni.

Lietošanas norādījumi:

Apstrādājamai virsmai jābūt attaukotai, tīrai un sausai. No agrāk krāsotas virsmas nepieciešams noņemt visu veco krāsu. Virsmas, kas agrāk ir apstrādātas ar TEKSTUREKS AKVA vai citiem koksnes aizsarglīdzekļiem, pietiek notīrīt ar asu suku. Sapuvušus dēļus nepieciešams nomaitīt pret jauniem. Porainas un stipri uzsūcošas virsmas ieteicams gruntēt ar bezkrāsas līdzekli TEKSTUREKA AKVA. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti 2 līdz 3 reizes pie temperatūras, kas nav zemāka par +5°C.

Uzglabāšana:

Cieši slēgtā ražotāja tarā uzglabājas ne mazāk par 3 gadiem.

Gaistošo organisko savienojumu (GOS) satura maksimālā robežvērtība produktā:

(apakšgrupa 1.1.5) ir 130 g/L. Faktiskais GOS saturs lietošanai gatavā līdzeklī nepārsniedz 80 g/L.

 

Spīdums Pusspīdīgs
Lietošana  
Patēriņš vienai kārtai Ēvelēta koksne 1L 6/8m² Zāģēta koksne 1L 12/14m²
Žūšana 2 -6 h +20°C
Ieteicams pārkrāsot 12 h +20°C
Šķīdīnātājs Ūdens
Uzklāšana > +5°C ota, rullītis
Instumentu tīrīšana Ūdens
Uzglabāšana 3 gadi

Drošības pasākumi:

Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Šo produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

Riska faktori:

Bīstams videi.
Satur aktīvo vielu 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu mazāk par 0,25%. Kaitīgs ūdens organismiem.

Back to list