Dekoratīvais apmetums (25kg) (biezpiens, skrāpēta)

Sastāvs:

Akrila saistviela, minerālās pildvielas, plēves veidotāji, sabiezinātāji, pigmenti un virsmas aktīvās vielas.

Pielietojums:

Apmetumu var lietot ārdarbiem un iekšdarbiem. Iespējams uzklāt gandrīz visu veidu tradicionālajiem materiāliem. Apmetums ir baltā krāsā. Apmetumu var tonēt, izmantojot neorganiskos pigmentus.

Virsmas sagatavošana:

Virsmai jābūt sausai, stingrai un līdzenai. Virsmas jāgrunē ar virsmai piemērotu zemapmetuma grunti. Apmetumu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni, bet ne vairāk par 5% no apmetuma tilpuma. Ja apmetumu tonē tumšā krāsā, ieteicams ietonēt arī grunti.
Izstrāde. Apmetumu ar ķelli vai piemērotu smidzināšanas iekārtu uzklāt virsmai. Dekoratīvo apmetumu ar rīvdēli izlīdzināt un strukturēt vienotā rakstā. Lietojot smidzināšanas iekārtas, sprauslu noregulēt graudu izmērā. Darba spiedienam jābūt 2- 4 bar. Sprauslas izmēram jābūt 6 - 7 mm.

Apmešanas nosacījumi:

Apmetuma iestrādes un žūšanas periodā virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5oC. Iestrādāt bez pārtraukumiem, novēršot nelīdzenumu veidošanos. Izvairīties no apmešanas gaisa temperatūrā virs +30oC, tiešos saules staros un pie gaisa relatīvā mitruma lielāka par 80%. Apmesto virsmu līdz pilnīgai nožūšanai nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu iedarbībai

Patēriņš:

3 - 4 kg/m2 līdzenai virsmai.

Žūšanas laiks:

Istabas temperatūrā un pie gaisa relatīvā mitruma 50%, apmetums nožūst 24 stundās, bet pilnīgi sacietējis ir pēc 2 - 3 dienām. Pie zemām temperatūrām un palielināta gaisa mitruma žūšanas laiks pagarinās.

Darba rīku tīrīšana:

Mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba beigšanas.

Vides aizsardzība:

Nepieļaut apmetuma izliešanu ūdenstilpnēs, kanalizācijas sistēmās un augsnē. Tukšo taru utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzglabāšana:

Uzglabāšanas laiks neatvērtajā ražotāja iepakojumā 12 mēneši no izgatavošanas datuma. Glabāt un transportēt pie gaisa temperatūrām +5oC - +30oC. Nesasaldēt!

Iepakojums:

25 kg

DROŠĪBAS PASĀKUMI:
Sargāt no bērniem.

S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

RISKA FAKTORI:

Satur biocīdu (mazāk kā 0.0015%).

Var izraisīt alerģisku reakciju.

S2 bīstamības klase.

Back to list