GRIDEKS EKSTRA- divkomponentu krāsa

Materiāla tips

GRIDEKS EKSTRA ir divkomponentu poliuretāna krāsa.

Pielietojums

Izmanto betona grīdu krāsošanai iekštelpās.

Specifiskās īpašības

Pārklājumam piemīt paaugstināta izturība pret ūdeni un parastajiem ķīmiskajiem šķīdumiem, it īpaši skābēm. Laba izturība arī pret taukiem un benzīnu. Spēcīgu šķīdinātāju un sārmu ilgstošu iedarbību pārklājums neizturēs.


Tehniskie raksturlielumi:

Sajaukšanas attiecība Komponents Nr. 1 - 4 daïas no apjoma
Komponents Nr. 2 – 1 daïa no apjoma
Derīguma ilgums pēc sajauksanas, 23°С 1 – 1,5 stundas (maisījums izliets uz grīdas)
0,5 stundas (atstājot maisîšanas tvertnē)
Negaistošo vielu saturs apmēram 60-65% no svara
Patēriņš 0,15-0,20 l/m2
0,20-0,25 kg/m2
Ieteicamais slāņa biezums 100 – 150 mkm
Blīvums Maisījums – 1,35 g/cm3
Komponents Nr. 1 – 1,3 g/cm3
Komponents Nr. 2 – 1,1 g/cm3
Þūšana 23°С temperatūrâ Iztur vieglu pārvietoðanos – 4 stundas
Pilnīga sacietēšana – 7 diennaktis
Atšķaidītājs instrumentu tīrīšanai Šķīdinātājs 650, atšķaidītājs Nr. 30, ksilols
Spīdums
Krāsa
Spīdīgs
Plaša krāsu gamma

Brīdinājums

Komponents Nr. 1:

Satur ksilolu. Ugunsnedrošs. Kairina ādu. Bīstams, ja tiek ieelpots vai nonāk saskarē ar ādu.

Nepieļaut materiāla iekļūšanu acīs. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Komponents Nr. 2:

Satur ksilolu, 4,4’-difenilmetāndiizocianātu. Ugunsnedrošs. Kairina ādu. Bīstams, ja tiek ieelpots vai nonāk saskarē ar ādu.

Nepieļaut materiāla iekļūšanu acīs. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Back to list