LARAPRIM

Raksturojums

Ātri žūstoša pretkorozijas alkīda gruntskrāsa. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem metā­la virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām, tai skaitā automobiļu remonta gadījumā, kā arī lielizmēra konstrukciju pagaidu aizsardzībai no korozijas montāžas un glabāšanas laikā. Ātrā žūšana |auj jau pēc 2 stundām klāt sedzošo emalju. Piemīt laba segtspēja. Satur cinka fosfātu.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, attaukotai, attīrītai no netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāso­tās virsmas vispirms līdz pamatam attīrīt no vecā seguma un rūsas ar smilšpapīru vai izmantot vecās krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS. Spīdīgu virsmu, ja tas ir iespējams, noslīpēt līdz matētai.

Uzklāšana

Pirms lietošanas gruntskrāsu samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 1-2 kārtas. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju.

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs Ksilols, solvents
Spīduma pakāpe Matēta
Krāsa Sarkanbrūna, gaišpelēka, balta, melna
Darbarīki 
Ota, veltnītis, smidzinātājs
Patēriņš (vienai kārtai)
1 l / 8-10 m2
Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%: pret putekļiem / pilnīga nozūšana
30 min/ 50 min
Iepakojums 1l; Зl; 5l; 20l
Glabāšana 12 mēneši, vesa vieta. Salizturiga

Drošības pasākumiI

S2: Sargāt no bērniem.

S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.

S51: Izmantot tikai labi vēdi­nāmās telpās.

Riska faktori

Satur ksilolu.

R10: Uzliesmojošs.

R20/21: Kaitīgs: ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

R38: Kairina ādu.

Back to list