Pretsala piedeva betonam un būvjavām (bez hlorīdiem)

RAKSTUROJUMS

Augsti efektīva pretsala piedeva, saistīšanās paātrinātājs PROFI Nr 5 betonēšanai zemas apstākļos (līdz -20°C).

Piedeva ļauj samazināt nepieciešamo ūdens daudzumu betonā par 10%, cementa daudzumu par 10-15%. Paātrinās betona saistīšanās un pieag betona stiprība. Palielina betona masas adhēziju pret armatūru dzelzbetonā, neizsauc metāla koroziju, nesatur hlorīdus. Palielina betona blīvumu un novērš sāļu nogulšņu veidošanos uz tā.

Piedevu PROFI Nr 5 var pielietot divos veidos:

- sajauc ar iestrādāšanai paredzēto ūdens daudzumu;
- izšķīdina 20% no paredzētā ūdens daudzuma un sajauc ar betonu 3 minūtes pirms
maisīšanas beigām.

 

Abos gadījumos pēc piedevu ievadīšanas nepieciešama rūpīga sajaukšana!

Betonu vai būvjavu nepieciešams iestrādāt 20-30 min. pēc sajaukšanas. Masas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +12°C. Attīrīt apledojošas vai apsnigušas veidņu virsmas un armatūru.

Patēriņš

- pie temperatūras no -5 līdz -10°C -0,55%(0.25kg. uz 50kg.cementa).
- pie temperatūras no -11 līdz -20°C -1,1% (0.5kg. uz 50kg. cementa).


Uzglabāšana

2gadi no izgatavošanas datuma (skat.etiķeti) Sasalstot piedeva nezaudē savas īpašības.
Pēc atkušanas piedeva pūpīgi jāsamaisa.

Drošības pasākumi:

S2: sargāt no bērniem
S45: ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību ( ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU