Saistīšanās paātrinātājs betonam un būvjavām

RAKSTUROJUMS

Piedevu PROFI NR 4 lieto, lai samazinātu betona un būvjavu saistīšanās laiku. Var izmantot pie pazeminātām temperatūrām līdz -5°C. Paātrina betona stiprības pieaugumu un atvieglo ar betonēšanu saistītos darbus (veidņu noņemšanu).

Patēriņš

Patēriņš ir atkarīgs no vides temperatūras. Pie apmēram 20°C temperatūras patēriņš ir 1.5% no cementa masas (0,75kg. uz 50kg. cementa) Pie zemākām temperatūrām, bet ne zemāk par -5°C, piedevas daudzumu var palielināt līdz 5%(2.5 kg uz 50kg cementa). Pirm PROFI Nr 4 lietošanas kopā ar plastificējošām piedevām maisījuma ietekme jāpārbauda. Nav vēlams lietot betona konstrukcijās ar blīvu metāla stiegrojumu. Piedevu rūpīgi jāsajauc ar betonam vai būvjavai paredzēto ūdeni. Gatavā betona masa vai java jāizstrādā 20-30 minūšu laikā. Ieestrādāšanas laikā betona vai būvjavas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +12°C.

Uzglabāšana

Derīguma termiņš - 2 gadi, skat. uz iepakojuma. Nepieļaut produkta sasalšanu!

Sastāvs

Sārmzemju metāllu hlorīdu maisījums.

Drošības pasākumi:
S2: Sargāt no bērniem.
S23: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas
S24: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

Riska faktori:

R36: Kairina acis.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU