Divkomponentu parketa laka

Raksturojums

 Skābveida sacietēšanas divkomponentu laka veido gaišu ļoti cietu un nodilumizturīgu segumu. Paredzēta parketa un koka grīdu lakošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai un tīrai Iepriekš lakotās koka virsmas vispirms attīrīt no vecās atlupušās lakas. Noslīpēt ar smilšpapīru, līdz virsma kļūst matēta un rūpīgi to apstrādāt ar putekļsūcēju. Kā gruntslāni izmantot BIOLAR ražoto GRUNTSLAKU

Uzklāšana

Veikt gruntsslāņa uzklāšanu vienmērīgā kārtā, ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smilšpapīru un apstrādāt ar putekļsūcēju. Laku  rūpīgi samaisīt ar cietinātāju proporcijā 10:1 un ļaut nostāvēties 10 minūtes. Uzklāt vienu kārtu ar otu vai tūbas veltnīti. Ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru un telpu apstrādāt ar putekļusūcēju. Pēc kā uzklāt nākamo kārtu. Uzklāšanas laikā izvairīties no caurvēja un tiešo saules staru iedarbības Uzklāt 2-3 kārtas. Laku, kas sajaukta ar cietinātāju izlietot diennakts laikā. Pirms katras nākošās kārtas uzklāsanas vēlams virsmu nedaudz noslīpēt.

Žūšanas laiks pie temperatūtras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 50% :  
Gruntslakai 20 minūtes
Lakas slānis nelīp pēc 2 stundām
Lakas nākamā kārta pēc 24 stundām
Pilna cietība 1nedēļa
Patēriņš (vienai kārtai) 1 L/ 6 - 8 m2
Lakas atšķaidītājs un instrumentu tīrīšana 646
Spīduma pakāpe spīdīga, pusmatēta
   

Drošības pasākumi:

S2: Sargāt no bērniem.

S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.

S37: Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsardzību.

S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Riska faktori:

Satur butanolu un ksilolu.

R10: Uzliesmojošs.

R20/21: Kaitīgs: ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

R37/38: Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

R41: Nopietnu bojājumu draudi acīm.

R67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU