Nitrolaka

RAKSTUROJUMS

Nitrolaka veido cietu, gaišu pārklājumu. Paredzēta iekštelpās izmantojamo mēbeļu un citu koksnes izstrādājumu lakošanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, attaukotai un tīrai. Iepriekš lakotās koka virsmas vispirms attīrīt no vecās nolupušās lakas. Virsmu noslīpēt ar smilšpapīru līdz tā kļūst matēta un rūpīgi notīrīt putekļus.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas un darba gaitā laku samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, veltnīti vai izsmidzinātāju. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas vēlams nožuvušo virsmu nedaudz noslīpēt. Darbarīkus notīrīt ar uzrādīto šķīdinātāju

Saistviela Nitroalkīds
Šķīdinātājs 646, 647, 648
Spīduma pakāpe Spīdīga, pusmatēta un matēta
Darbarīki Ota, veltnītis, smidzinātājs
Patēriņš (vienai kārtai) 1 l/ 8-10 m2
Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50% 30 min
Iepakojums 1.0L; 2.7L; 18.0L

DROŠĪBAS PASĀKUMI: 

S2: Sargāt no bērniem.

S16: Sargāt no uguns - nesmēķēt.

S25: Nepiļaut nokļūšanu acīs.

S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

S51: Izmantot tikai labi ventilētās telpās.

RISKA FAKTORI:

Satur ksilolu, toluolu un acetonu.

R20/21: Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

R38: Kairina ādu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU