Pentaftāla laka kokam

Raksturojums

Pentaftāla laka kokam veido gaišu, atmosfēras vidē izturīgu segumu. Paredzēta koka virsmu lakošanai.  Izmanto gan iekšējiem, gan ārējiem darbiem. 

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai un tīrai. Iepriekš lakotās koka virsmas vispirms attīrīt no  atlupušās lakas. Noslīpēt ar smilšpapīru, līdz virsma kļūst matēta un rūpīgi to notīrīt.

Virsmas gruntēšana:

Iepriekš nelakotu koka virsmu nogruntēt ar lakas un vaitspirita maisījumu attiecībā 10:1.  Uzklāt 1 kārtu ar otu, veltnīti vai smidzinātāju.   Ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru un rūpīgi apstrādāt ar putekļu sūcēju.

Uzklāšana

Lietot tikai istabas temperatūras laku. Virsmas temperatūrai jābūt +10°C līdz +25°C robežās. Pirms lietošanas laku samaisīt. Uzklāt 2 kārtas ar laika intervālu ne mazāku par 24 stundām. Darbarīkus notīrīt ar vaitspirtu

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs White Spirit
Spīduma pakāpe Spīdīga
Darbarīki Ota, veltnītis, smidzinātājs
Patēriņš (vienai kārtai) 1 L/ 8-10 m2
Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%
24 stundas
Pilna cietība 1 nedēļa
Iepakojums 0.9L; 2.6L

Drošības pasākumi

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.

S24: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

S62: Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Riska faktori

Satur vaitspiritu.

R10: Uzliesmojošs.

R65: Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU