Pentaftāla parketa laka

Raksturojums

Pentaftāla parketa laka veido gaišu segumu. Paredzēta normāli ekspluatējamo parketa un koka grīdu lakošanai iekštelpās

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai un tīrai. Iepriekš lakotās koka virsmas vispirms attīrīt no vecās atlupušās lakas. Noslīpēt ar smilšpapīru  līdz virsma kļūst  matēta un rūpīgi to notīrīt.

Virsmas gruntēšana

Iepriekš nelakotu koka virsmu nogruntēt ar lakas un vaitspirita maisījumu attiecībā 10: 1. Uzklāt 1 kārtu ar otu vai veltnīti. Ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru un rūpīgi apstrādāt ar putekļu sūcēju.

Uzklāšana

Lietot tikai istabas temperatūras laku. Virsmas temperatūrai jābūt +15°C līdz +25°C robežās. Pirms lietošanas laku samaisīt. Uzklāšanas laikā izvairīties no caurvēja un tiešo saules staru iedarbības. Uzklāt 2 kārtas ar laika intervālu ne mazāku par 24 stundām. Darbarīkus notīrīt ar vaitspirtu

 

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs White Spirit
Spīduma pakāpe Spīdīga
Darbarīki Ota, veltnītis
Patēriņš (vienai kārtai) 1 L/ 8-10 m2
Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%
24 stundas
Pilna cietība 1 nedēļa
Iepakojums 0.9L; 2.6L

Drošības pasākumi:

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.

S24: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

S62: Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Riska faktori:

Satur vaitspiritu.

R10: Uzliesmojošs.

R65: Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU