Ksilols

PIELIETOJUMS

Paredzēts laku-krasu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz alkīdu, epoksidu, silicijorganisko, akrila, polivinilhlorīda un karbamidoformaldehida sveķu bāzes. Pielietojams daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai.

Drošības pasākumi:

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

Kairina ādu.

Sargāt no bērniem.

Nepieļaut nokļūšanu acis.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU