Toluols

PIELIETOJUMS

Paredzēts laku-krasu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz alkīdu, epoksidu, silicijorganisko, akrila, polivinilhlorīda un karbamīdo-formaldehīda sveķu bāzes. Pielietojams daudz-komponentu šķīdinātāju pagatavošanai.

Drošības pasākumi:

Kaitīgs ieelpojot.

Sargāt no bērniem.

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Aizliegt izliet kanalizācijā.

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU