BILAK M 30, M 70

RAKSTUROJUMS

Ātri žūstoša pusmatēta alkīda emalja. Emalju paredzēts izmantot kā virskārtu, krāsojot metāla virsmas iekštelpās un ārpus tām pēc alkīdkrāsu shēmām metāla virsmu aizsardzībai. Ieteicams izmantot tērauda konstrukciju, darba platformu, mašīnu un dažāda veida aprīkojuma krāsošanai. BILAK M 30, M70 ātri žūst un veido pusmatētu "sašūtu" slāni, kas ir izturīgs pret mitrumu un citu atmosfēras faktoru iedarbību. Ērti pielietojama, apstrādājot vertikālas virsmas.

 Ātri žūstoša alkīda emalja metāliskām virsmām.

Materiāla tips BILAK M 30, M70 ir ātri žūstoša pusmatēta alkīda emalja.
Pielietojums Emalju paredzēts izmantot kā virskārtu, krāsojot metāla virsmas iekštelpās un ārpus tām pēc alkīdkrāsu shēmām metāla virsmu aizsardzībai. Ieteicams izmantot tērauda konstrukciju, darba platformu, mašīnu un dažāda veida aprīkojuma krāsošanai.
Specifiskās īpašības BILAK M 30, M70 ātri žūst un veido pusmatētu “sašūtu” slāni, kas ir izturīgs pret mitrumu un citu atmosfēras faktoru iedarbību. Ērti pielietojama, apstrādājot vertikālas virsmas.

Tehniskie raksturlielumi:

Negaistošo vielu saturs:pēc svarapēc apjoma 53 ± 2 %42 ± 2 %
Blīvums 1,05 – 1,15 kg/l atkarībā no krāsas
Ieteicamais slāņa biezums un teorētiskā segtspēja sauss slānis mitrs slānis segtspēja
40 mkm 90 mkm 9-11 m²/l
80 mkm 180 mkm 4-6 m²/l
Praktiskā segtspēja Atkarīga no uzklāšanas metodes, apstrādājamās virsmas stāvokļa un materiāla zuduma apkārtējā vidē smidzināšanas laikā
Žūšana:  
nepieķeras putekļi, +23° С pēc 15 minūtēm
līdz 3.pakāpei, +23 ° С pēc 2 stundām
nākamās kārtas uzklāšana +5 ° С +23 ° С
  pēc 3 stundām pēc 2 stundām
Atšķaidītājs, instrumentu tīrīšana KSILOLS
Spīdums M 30: 11-30%, M 70: 60-70%
Krāsu izvēles sistēma BIOLAR MIX Pro. Krāsas no RAL, NCS, Nova 2024 (Monicolor) piedāvājuma.
Brīdinājums Materiāls satur ksilolu. Ugunsnedrošs. Kairina ādu. Bīstams, ja tiek ieelpots vai nonāk saskarē ar ādu.Nepieļaut materiāla iekļūšanu acīs. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Lietošanas pamācība:

Virsmas sagatavošana Virsmu attīrīt no netīrumiem, taukiem un ūdenī šķīstošiem sāļiem saskaņā ar standartu LVS EN ISO 12944-4:2000 (6.punkts – tauku un netīrumu noņemšanas metodes).Tālāka virsmas apstrāde ir atkarīga no tās materiāla:
  • Tērauda virsmas: noņemt velmēšanas rezultātā radušos plāvu un rūsu atbilstoši virsmas sagatavošanas pakāpei Sa 2 ½ (LVS EN ISO 8501-1). Lai nodrošinātu labāku adhēziju (saķeri) starp emalju un pamatu,  plāno lokšņu virsmas slīpēt, līdz tās kļūst nelīdzenas.
  • Krāsotas virsmas: attīrīt no netīrumiem, kas apgrūtina krāsošanu. Virsmai jābūt sausai un tīrai, un to jānoslīpē nelīdzenu. Sākumā ieteicams izmēģināt krāsu uz neliela virsmas laukuma, lai pārbaudītu, vai vecais krāsojums neatslāņosies no pamatnes. Ja notiek atslāņošanās, virsmu pilnībā jāattīra no vecās krāsas.
Attīrīšanas vietu un laiku jāizvēlas tā, lai apstrādājamā virsma saglabātos tīra un sausa līdz krāsošanas darbu pabeigšanai.
Virsmas gruntēšana Atkarībā no izvēlētās krāsošanas shēmas, iesakām izmantot materiālu «Metalak rapid» un/vai gruntskrasu  «Laraprim».
Uzklāšana Pirms uzklāšanas emalju rūpīgi jāsamaisa. Ja izmantosiet pneimatisko smidzinātāju, darbam nepieciešamo materiāla viskozitāti panāk, atšķaidot to ar šķīdinātāju (apmēram 5-15%).Emalju uzklāj ar otu, veltnīti vai pneimatisko, bezgaisa vai elektrostatisko  smidzinātāju.
Uzklāšanas nosacījumi Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Materiāla uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un emaljas temperatūrai jābūt augstākai par +5 ° С. Gaisa relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %.

Šajā lietošanas pamācībā minētā informācija iegūta, pamatojoties uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi. Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību SIA «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU