Grīdas emalja

RAKSTUROJUMS

Grīdas alkīdemalja. Paredzēta koka grīdu krāsošanai telpās.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, attaukotai un attīrītai no netīrumiem. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms attīrīt no vecā nolupušā seguma ar smilšpapīru vai izmantot  krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS vai Larafens ULTRA. Spīdīgu virsmu, ja tas ir iespējams, noslīpēt līdz matētai. Nelīdzenumus aizšpaktelēt.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Agrāk nekrāsotu koka virsmu nogruntēt ar emaljas un WHITE SPIRIT maisījumu attiecībā 10:1. Uzklāt vienu kārtu ar otu vai veltnīti. Ļaut nožūt, pēc tam viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru un rūpīgi iztīrīt ar putekļusūcēju.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 2 kārtas, ar laika intervālu katras kārtas žūšanai ne mazāk par 24 stundām. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju.

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs WHITE SPIRIT
Spīduma pakāpe Spīdīga
Tonis Brūna, Dzeltenbrūna, Sarkanbrūna
Darbarīki Ota, veltnītis
Patēriņš (vienai kārtai) 1L / 10-12m2

Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%: pret putekļiem

pilnīga nožūšana

pilna cietība


3 stundas

24 stundas

1 nedēļa

Glabāšana 12 mēneši, vēsā vietā. Salizturīga

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.

S24: Nepieļaut nokļūšanas uz ādas.

S62: Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādit iepakojumu vai marķējumu.

RISKA FAKTORI:

Satur vaitspiritu.

R10: Uzliesmojošs.

R65: Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU