Grunts GF-021

RAKSTUROJUMS

Universāla alkīda gruntskrāsa. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem, metāla un koka virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, attaukotai, attīrītai no netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms līdz pamatam attīrīt no vecā seguma ar smilšpapīru vai izmantot  krāsas noņemšanas līdzekli Larafens ULTRA .

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas gruntskrāsu samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 1-2 kārtas. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju.

 

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs Ksilols; Solvents
Tonis Sarkanbrūns
Patēriņš( vienai kārtai) 1L / 10-12m2
Spīduma pakāpe Matēta
Darbarīki Ota; veltnītis; smidzinātājs

Žūšanas laiks pie +20°C temperatūrā pie 

relatīva gaisa mitruma 50%

24 stundas

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

S2: Sargāt no bērniem.

S25: Nepieļaut nokļūšanu acis.

S51: Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

RISKA FAKTORI

Satur ksilolu.

R10: Uzliesmojošs.

R20/21: Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

R38: Kairina ādu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU