LARAGRUNTS

Raksturojums

Ātri žūstoša alkida gruntskrāsa. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem, metāla virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar sedzošām emaljām, kā arī lielizmera konstrukciju pagaidu aizsardzibai no korozijas montāžas un glabāšanas laikā. Ātrā nožūšana |auj jau pēc 2 stundām klāt sedzošo emalju.Gruntij ir laba segtspēja. 

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, attaukotai, attīrītai no netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotas virsmas vispirms attīrīt no vecā seguma un rūsas ar smilšpapīru vai izmantojot krāsas noņemšanas Iīdzekli LARAFENS. Spīdīgu virsmu noslīpēt Iīdz matētai.

Uzklāšana

Pirms lietošanas gruntskrāsu cītīgi samaisīt. Uzklāt 1 -2 kārtas. Darbarīkus notīrīt ar ieteikto šķīdinātāju.

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs Ksilols, solvents
Spīduma pakāpe Matēta
Tonis G.pelēka; sarkanbrūna
Darbarīki Ota, veltnītis, smidzinātājs
Patērinš (vienai kārtai)
1 l / 8-10 m2

Žūšanas laiks pie t°+20°C un relativā gaisa mitruma 50%:

pret putekliem

pilnīga nožūšana


30 min

50 min

lepakojums 
0.8L; 2.1L;17.9L
Glabāšana  
12 mēneši, vēsā vietā. Salizturiga

Drosibas pasakumi

S2: Sargat no berniem.

S25: Nepie|aut noklusanu acis.

S51: izmantot tikai labi vedinamas telpas.

Riska faktori

Satur ksilolu.

R10: Uzliesmojoss.

R20/21: Kaitigs: ieelpojot un nonakot saskare ar adu.

R38: Kairina adu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU