LARAPRIM

Raksturojums

Ātri žūstoša tiksotropa alkīda gruntskrāsa ar pretkorozijas iedarbību. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem metā­la virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām, tai skaitā automobiļu remonta gadījumā, kā arī lielizmēra konstrukciju pagaidu aizsardzībai no korozijas, montāžas un glabāšanas laikā. Ātrā nožūšana |auj jau pēc 2 stundām klāt sedzošo emalju. Ļoti laba segtspēja. Izmantojama vertikālu virsmu gruntēšanai, jo neveido notecējumus. Satur cinka fosfātu.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, attaukotai, attīrītai no netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāso­tās virsmas attīrīt no vecā seguma un rūsas ar smilšpapīru vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFENS vai Larafens ULTRA. Spīdīgu virsmu, ja tas ir iespējams, noslīpēt līdz matētai.

Uzklāšana

Pirms lietošanas gruntskrāsu rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 1-2 kārtas. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju.

Saistviela Alkīdsveķi
Šķīdinātājs Ksilols
Spīduma pakāpe Matēta
Krāsa Sarkanbrūna, gaišpelēka, balta, melna 
Darbarīki 
Ota, veltnītis, pneimatiskais, bezgaisa vai elektrostatiskais smidzinātājs
Patēriņš (vienai kārtai)
1 L / 8-12 m2

Žūšanas laiks pie t°+23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%:

pret putekļiem

pilnīga nožūšana30 min

50 min

Iepakojums 0.8L; 2.2L; 18.0L
Glabāšana 12 mēneši, vēsā vietā. Salizturīga. Sargāt no mitruma un tiešas saules staru iedarbības

Drošības pasākumiI

S2: Sargāt no bērniem.

S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.

S51: Izmantot tikai labi vēdi­nāmās telpās.

Riska faktori

Satur ksilolu.

R10: Uzliesmojošs.

R20/21: Kaitīgs: ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

R38: Kairina ādu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU