Metalak RAPID

RAKSTUROJUMS

METALAK RAPID ir ātri žūstoša  pretkorozijas grunts - emalja uz modificētu alkīdsveķu bāzes. Antikorozīvo pigmentu darbības efektivitāti pastiprina speciāls aktivators. Paredzēta metāla virsmu, kas pakļautas atmosfēras iedarbībai un mehāniskām slodzēm  gruntēšanai un tiek lietota pretkorozijas krāsošanas sistēmās. METALAK RAPID izmanto arī  kā finiša pārklājumu pēdējam slānim. Grunts-emaljai ir laba adhēzija pret metāla virsmām.  Pielietojama cinkotu un alumīnija virsmu gruntēšanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Metāla virsmas: Attīrīt no taukiem un eļļas ar šķīdinātāju. Sarūsējušas virsmas, slāņveida rūsu, noņemamu plāvu notīrīt ar skrāpi un metāla birsti. Cinkotas metāla vai alumīnija virsmas nepieciešams attaukot.
Agrāk krāsotas virsmas: Veco krāsu noņemt ar skrāpi, tērauda birsti vai krāsas noņēmēju LARAFENS vai Larafens ULTRA

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas grunts-emalju rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 1 - 2 kārtas ar otu, rullīti, pneimatisko vai augsta spiediena bezgaisa smidzinātāju. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju.

 

 

 

Negaistošo vielu saturs:pēc svarapēc apjoma
50 ± 2 %
Blīvums 1,1 – 1,25 kg/l atkarībā no toņa
Ieteicamais slāņa biezums un teorētiskā segtspēja sauss slānis mitrs slānis segtspēja
40 mkm 80 mkm 9-11 m²/l
  Klājot materiālu biezā slānī, dažas no tā īpašībām mainās, tāpēc mēs neiesakām to klāt kārtās, kas būtu biezākas par 160 mkm (mitram slānim)

Tehniskie raksturlielumi

Praktiskā segtspēja Atkarīga no uzklāšanas metodes, apstrādājamās virsmas stāvokļa un materiālu zuduma apkārtējā vidē smidzināšanas laikā
Žūšana:  
nepieķeras putekļi, +23° С pēc 30 minūtēm
līdz 3.pakāpei, +23 ° С pēc 3 stundām
nākamās kārtas uzklāšana +5 ° С +23 ° С
  pēc 12 stundām pēc 5 stundām

Atšķaidītājs krāsai

Instrumentu tīrīšanai

KSILOLS

R 646

Spīdums pusspīdīgs 
Tonis

 Peleks RAL 7040

Sarkans RAL 3000

Zils RAL 5005

Zaļš RAL 6026

Brūns RAL 8017

Melns RAL 9005

 

Brīdinājums Materiāls satur ksilolu. Ugunsnedrošs. Kairina ādu. Bīstams, ja tiek ieelpots vai nonāk saskarē ar ādu.Nepieļaut materiāla iekļūšanu acīs. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.

S25: Nepieļaut nokļūšanu acīs.

S36/37: Izmantot piemērot aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

S51: Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

 

RISKA FAKTORI:

Satur ksilolu.

R10: Uzliesmojošs.

R20/21: Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

R38: Kairina ādu.

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU