Alkīdu emalja

RAKSTUROJUMS

Alkīdu emalja. Paredzēta koka un metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Telpās var lietot arī akmens un apmetuma krāsošanai, ka arī virsmām kas bieži jāmazgā.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, attaukotai, attīrītai no netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms attīrīt no vecā nolupušā seguma ar smilšpapīru vai izmantojot krāsas noņemšanas līdzekli LARAFENS vai Larafens ULTRA. Spīdīgu virsmu, ja tas ir iespējams, noslīpēt līdz matētai. Nelīdzenumus aizšpaktelēt.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Metāla virsmas nogruntēt ar gruntskrāsu LARAPRIM (iekšdarbiem) vai LARAPRIM un Metalak Rapid (ārdardiem), koka virsmas - ar emaljas kas atšķaidīta ar WHITE SPIRIT (10 - 15% apmērā), maisījumu, sauso apmetumu - ar dziļumgrunti DISP BASE Tiefgrunts.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas emalju samaisīt, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei. Uzklāt 1-2 kārtas, ar laika intervālu katras kārtas žūšanai ne mazāk par 24 stundām. Darbarīkus notīrīt ar šķīdinātāju

IEROBEŽOJUMI

Lietot tikai ražotāja uzrādīto šķīdinātāju. Nepieļaut emaljas sasalšanu.

Saistviela

Alkīdsveķi

Šķīdinātājs

WHITE SPIRIT

Spīduma pakāpe

Spīdīga, pusmatēta

Tonis

Plaša toņu gamma

Darbarīki

Ota, veltnītis, smidzinātājs

Patēriņš (vienai kārtai)

1 l/ 10-12 m2

Žūšanas laiks pie t°+20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%

24 stundas

Iepakojums

0.45L; 0.9L; 2.7L; 10L

Glabāšana

24 mēneši, noslēgtā ražotāja tarā no +5° līdz + 35°C temperatūrā

.

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

S2: Sargāt no bērniem.

S23: Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.

S24: Nepieļaut nokļūšanas uz ādas.

S62: Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

RISKA FAKTORI:

Satur vaitspiritu.

R10: Uzliesmojošs.

R65: Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

 

allaj:Popadasgadgsaagfasgadg

dfhdhdgjfj
 

dgsdfhsdfhsfh
Sfhsfhshf 

ATPAKAĻ UZ SARAKSTU